Proces verbal privind desemnarea președinților si loctiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza UAT Bran

Conform art. 41 al. 1 din Legea 115/2015 cu modificările si completările ulterioare precum si art. 2 al. 3 Legea 84/2020 in termen de 24 de ore de la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare si a loctiitorilor acestora se pot formula contestatii privind desemnarea președinților birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora contestatiile se depun in scris la sediul BEC Bran strada Piața I.G. Stoian, nr. 1, jud. Brașov, sau pe e – mail: officeprimariabran@yahoo.com, cu anunțarea in prealabil a domnului secretar Sfetea Ciprian la nr. de tel. 0731960725.