HCL 50 – 2018

Privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare

HCL 48 – 2018

Privind modificarea indicatorilor tehnico financiari ai investiei “CONSTRUIRE PARCARE COMUNA BRAN” aprobati prin HCL 8/15.03.2018

HCL 52 – 2018

Privind aprobarea tarifelor la alimentarea cu apa si canalizare pe anul 2018

HCL 53 – 2018

Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bran

HCL 49- 2018

Privind incheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa nr.8145 din 16.09.2011

HCL 54 – 2018

Privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL 1 pentru obiectivul de investitieii ” Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate Menajere in Statiunea Turistica Bran – Tronson Bran Centru – Predelut”

HCL 51 – 2018

Privind aprobarea contorizarii consumurilor la apa potabila pe raza comunei Bran

HCL 41 – 2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat