HCL 72 – 2020

– privind implementarea proiectului „Achiziție Echipament Fotovoltaic pentru Alimentare cu Energie Pepiniera Blălăban”

HCL 71 – 2020

privind inchirierea a 4 module comerciale aflate la baza partiei de ski Zanoaga

HCL 69 – 2020

Privind aprobarea modului de tragere in anul 2020 a sumelor din contractul de imprumut incheiat cu CEC BANK SA

HCL 68 – 2020

Privind aprobarea, pentru anul 2021, a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Bran,a criteriilor, volumelor si modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitatie publica, a nivelului maximal tarifelor pentru prestatiile de exlpoatari forestiere

HCL 67 – 2020

privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente perioadei februarie – martie 2020

HCL 66 – 2020

privind inscrierea in Cartea Funciara a strazii Calea Zanoaga, proprietatea publica a Comunei Bran

HCL 64 – 2020

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bran în consiliul de coordonare al RPL – OS Bucegi Piatra Craiului RA

HCL 63 – 2020

privind actualizarea componentei comisiei locale de ordine publica

HCL 62 – 2020

privind desemnarea reprezentantului comunei Bran în Asociaţia Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor