HCL 21 – 2020

privind constituirea unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 41 mp inscris in CF 108581 in favoarea domnului MOCANU Haralambie proprietarul constructiei edificate in mod legal de catre acesta pe teren – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 20 – 2020

privind acordarea in temeiul art. V din OUG 69/2020 a unor facilitati la plata impozitelor taxelor pe cladiri datorate catre bugetul local al Comunei Bran de catre contribuabilii persoane fizice/juridice a caror activitate economica a fost intrerupta total ca urmare a instituirii starii de urgenta decretate pentru epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 19 – 2020

privind suspendarea platii chiriilor datorate de locatarii SC SANDEL MISANA SRL, SC AXL 27 SRL, SC BARBIX COM SRL si SC DORIAN IMPEX SRL pentru spatiile inchiriate in perioada cuprinsa intre data de 01.03.2020 si data ridicarii interdictiilor de deplasare instituite in baza prevederilor legale privind starea de urgenta/asediu – inițiator, Boboc Valentin – consilier local

HCL 18 – 2020

privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Bran catre SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 17 – 2020

privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor noiembrie și decembrie, în sumă de 3070 lei – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 16 – 2020

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Bran pentru anul 2020 – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 14 – 2020

privind aprobarea executie bugetare pe trimestrul I – 2020 – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 13 – 2020

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a umarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

HCL 12 – 2020

privind asocierea cu comuna Budila in cadrul asocierii create pentru constituirea REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI RA – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar.

HCL 11 – 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al RPL OS Bucegi Piatra Craiului RA – inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar.