HCL 6 – 2023

– privind incheierea actului aditional nr. 6 la contractul de executie lucrari nr. 28/01.11.2019 pentru obiectivul de investitii : „Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in Comuna Bran, satele Simon si Predelut, jud. Brasov”

HCL 5 – 2023

privind incheierera unui parteneriat intre Primaria Bran si ASOCIATIIA FIII SI PRIETENII BRANULUI pentru realizarea unui monument de for public dedicat Reginei Maria a Romaniei

HCL 4 – 2023

– privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a comunei Bran pentru anul şcolar 2023 – 2024

HCL 3 – 2023

– privind incheierea unui act aditional de prelungire cu 3 luni a acordului de garantare nr. 7.391/06.10.2017 incheiat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului acordat de AFIR pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare și înlocuire conductă de alimentare cu apa pe strada Valea Porții, comuna Bran, județul Brașov”

HCL 2 – 2023

privind infiintarea parcului expozitional “ Inima Reginei Maria”

HCL 1 – 2023

– Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar de la sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2022

HCL 115 – 2022

– Privind aprobarea, pentru anul 2023, a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Bran,a criteriilor, volumelor si modului de valorificare a masei lemnoase,a preturilor de pornire la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitatie publicaa nivelului maximal tarifelor pentru prestatiile de exlpoatari forestiere

HCL 116 – 2022

– pentru aprobarea participarii Comunei Bran la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi cu proiectul “INSTALARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BRAN, JUDETUL BRASOV”

HCL 108 – 2022

– privind organizarea de catre Primaria Bran impreuna cu Asociatia “Universs Media Act” si Liceul Sextil Puscariu a spectacolului motivational “Eroul din Tine”

HCL 107 – 2022

– privind inscrierea in Cartea Funciara pentru 8 strazi situate in satul Predeluţ aflate in proprietatea publica a Comunei Bran