HCL 5 – 2021

privind inchrierea unui spatiu sitúat la parterul Centrului Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2, in vederea deschiderii unui “ CENTRU DE RECOLTARE PENTRU ANALIZE MEDICALE”

HCL 4 – 2021

încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă nr.8145 din 16.09.2011

HCL 3 – 2021

Pentru actualizarea regulamentului privind organizarea, gestionarea parcarii si staţionarii vehiculelor pe reţeaua stradală a Comunei Bran aprobat prin HCL 62/2019

HCL 2 – 2021

Privind incheierea unui contract de superficie intre U.A.T. Comuna Bran si Parohia Crestin Ortodoxa Poarta avand ca obiect Parcul Regina Maria Bran si parcarile perimetrale exterioare aferente acestuia