HCL 102 – 2022

– pentru prima inscriere in Cartea Funciara a strazii Balaban proprietatea publica a Comunei Bran

HCL 74 – 2022

pentru aprobarea participarii Comunei Bran la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a comunei Bran pentru proiectul cu titlul “EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SECUNDARE DIN COMUNA BRAN, JUDETUL BRASOV”

HCL 74- 2022

– privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – construire cresa mica , sat Sohodol, comuna Bran, Judetul Brasov” la adresa din Comuna Bran, sat Sohodol, str. Dr. Liviu Popovici nr. 19, jud. Brasov”

HCL 72 – 2022

– privind aprobarea organizarii de catre Primaria Bran in Parcul Regina Maria in perioada : 12-14 august 2022 a evenimentului Zilele Comunității Bran – Bran Summer Fest

HCL 71 – 2022

– privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale SC Utilităţi Publice Bran SRL

HCL 70 – 2022

– privind aprobarea esalonarii la plată a sumei de 62834.57 lei datorata bugetului local al UAT Bran de catre SC Utilităţi Publice Bran SRL

HCL 69 – 2022

– privind acordarea pentru anul scolar 2022-2023 a pachetului de rechizite scolare “Ghiozdanul meu”

HCL 69 – 2022

– privind stabilirea modului de ducere la îndeplinire
a măsurii I.1.o) dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 98/12.12.2014

HCL 67 – 2022

– privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere si colaborare nr. 3561/30.08.2001 incheiat cu SC TELEFERICUL SA pentru dezvoltarea unui parc de agrement si distractii pe perioada de vara – Partia Bran

HCL 62 – 2022

privind inchrierea a 3 loturi de teren in suprafata de 15 mp situate la adresa din Comuna Bran str. General Traian Mosoiu fn(Targul Branului) in vederea amplasarii de catre locatari a 3 module comerciale