Oferta de vanzare teren extravilan

Se aduce la cunostinta publicului oferta de vanzare nr. 35014 / 10.11.2022 privind terenul agricol situat în extravilanul localitații Râșnov, în suprafață de 0.5300 ha, nr. cadastral 109416, CF nr. 109416 Râșnov, nr. tarla 135, nr. parcela 1424/27/4, categorie de folosință pășune, la prețul de 10.000 euro. Oferta este afișată la sediul / site – ul Primăriei Orașului Râșnov.