Proiecte de acte normative supuse consultării

Icon
Size6.64 MB
Downloaded241 times
Download

Icon
Size10.33 MB
Downloaded370 times
Download

Icon
ANUNT ELABORARE + PROIECT DE HOTARARE AVIZ DE OPORTUNITATE PUZ

Proiect de Hotarare privind emiterea AVIZULUI DE OPORTUNITATE pentru intocmirea documentatiei de urbanism PUZ(Plan Urbanistic Zonal) „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATII COMERCIALE” la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 18 , jud. Brasov

Size3.56 MB
Downloaded379 times
Download

Icon
Size11.70 MB
Downloaded862 times
Download

Icon
ANUNT ELABORARE + PROIECT DE HOTARARE

Proiect de Hotarare pentru modificarea HCL 10/25.02.2021 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov

Size590.21 KB
Downloaded530 times
Download

Icon
ANUNT ELABORARE + PROIECT DE HOTARARE

Proiect de hotarare privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă nr.8145 din 16.09.2011

Size1.44 MB
Downloaded113 times
Download

Sari la conținut