Activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism

Nume Funcție
Gârbacea Radu – PetrePreședinte comisie
Moja GheorgheSecretar
Chirciu Ioan – Marcel
Stoian Ionuț Alexandru
Jigărea Gheorghe

Învățământ, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină

Nume Funcție
Băncilă Anganu RaduPreședinte comisie
Misică Leonte – CornelSecretar
Moja Dan Gheorghe 
Nilă Nicolae 
Mogan Petru 

Activităţi social culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, sport, sănătate și familie

Nume Funcție
Reit Elena Președinte comisie
Toader Andreea – Mădălina Secretar
Lupoiu Cătălin
Letică Ionel
Mălușelu Sorin
Sari la conținut