Hotărâri consiliul local 2018

Icon
HCL 50 - 2018

Privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare

Size405.76 KB
Downloaded82 times
Download

Icon
HCL 48 - 2018

Privind modificarea indicatorilor tehnico financiari ai investiei "CONSTRUIRE PARCARE COMUNA BRAN" aprobati prin HCL 8/15.03.2018

Size3.63 MB
Downloaded72 times
Download

Icon
HCL 46 - 2018

Privind rectificarea bugetului local

Size943.66 KB
Downloaded92 times
Download

Icon
HCL 52 - 2018

Privind aprobarea tarifelor la alimentarea cu apa si canalizare pe anul 2018

Size3.63 MB
Downloaded143 times
Download

Icon
HCL 47 - 2018

Privind modificarea bugetului SC UPB SRL pe anul 2018

Size7.75 MB
Downloaded218 times
Download

Icon
HCL 53 - 2018

Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bran

Size1.49 MB
Downloaded215 times
Download

Icon
HCL 49- 2018

Privind incheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa nr.8145 din 16.09.2011

Size822.83 KB
Downloaded267 times
Download

Icon
HCL 54 - 2018

Privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL 1 pentru obiectivul de investitieii " Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate Menajere in Statiunea Turistica Bran - Tronson Bran Centru - Predelut"

Size700.98 KB
Downloaded152 times
Download

Icon
HCL 51 - 2018

Privind aprobarea contorizarii consumurilor la apa potabila pe raza comunei Bran

Size546.35 KB
Downloaded99 times
Download

Icon
HCL 41 - 2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

Size786.19 KB
Downloaded256 times
Download

Sari la conținut