HCL 33 – 2019

privind emiterea AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL BRAN la documentatia PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul “Construire Hotel cu regim de inaltime S+Ds+P+4E+5Er

HCL 18 – 2019

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli in contractul nr. C0720AM00011670800323/02.10.2017 incheiat cu AFIR avand ca obiect finantarea investitiei “extindere retea canalizare si inlocuire conducta cu apa pe str. Valea Portii

HCL 37- 2018

proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii inceperii demersurilor

HCL 47 – 2019

privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investiÅ£ii ” reabilitare cladire regim D+P+E1+E2

HCL 69-2018

Privind transmiterea a 2 imobile teren in suprafata de 600 mp