HCL 74 – 2019

privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare nr.9588 din 24.06.2019

HCL 73 – 2019

privind rectificarea bugetului SC Utilitati Publice Bran SRL pe anul 2019

HCL 72 – 2019

privind aprobarea valorificari de catre RPLOS Bucegi Piatra Craiului catre populatie a unei cantitati de 312 mc lemn de foc fag din pădurea proprietatea UAT Bran

HCL 69 – 2019

Privind aprobarea, pentru anul 2020, a pretului de referinta a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a comunei Bran,a criteriilor, volumelor si modului de valorificare a masei lemnoase, a preturilor de pornire la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa valorificata prin licitatie publica, a nivelului maximal tarifelor pentru prestatiile de exlpoatari forestiere

HCL 65 – 2019

privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor septembrie și octombrie, în sumă de 3166 lei

HCL 64 – 2019

privind acordarea burselor scolare pe anul scolar 2019 / 2020

HCL 63 – 2019

privind alocarea unei sume necesare iluminatului de sarbatori