HCL 7 – 2019

privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor noiembrie

HCL 14 – 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico financiari ai investiei “Construire pod pe strada Liviu Popovici din Comuna Bran

HCL 13 – 2019

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la 31.12.2018 in suma de 8.714.480