HCL 10 – 2019

privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare pe durata determinata cu SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

HCL 62-2018

Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor septembrie si octombrie 2018

HCL 68-2018

Privind contractarea unui credit de catre SC UPB SRL pentru achizitionarea unei autogunoiere

HCL 61- 2018

privind implementarea proiectului “Achizitie echipament pentru dotare serviciu situatii urgenta” prin masura M4/M7/Subm.7.2.1/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica

HCL 60 – 2018

privind completarea HCL 52/24.11.2016 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de pana la 9.000.000 lei in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes local

HCL 58 – 2018

privind implementarea proiectului “Achizitie echipament pentru dotare serviciu situatii urgenta” prin masura M4/M7/Subm.7.2.1/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica

HCL 45 – 2018

Privind implementarea proiectului “Achizitie Scena Mobila Si Echipamente Video Si Audio Pentru Organizare Evenimente”

HCL 40 – 2018

Privind modificarea si completarea HCL nr. 20 / 26.04.2018 privind implementarea proiectului “Reabilitare Parc Regina Maria – Comuna Bran”

HCL 44 – 2018

Privind aprobarea executie bugetare pe trimestrul II – 2018