HCL 8- 2020

privind aprobarea pretului final de achizitie a proprietatii compusa din constructie S+P+2E, 4 anexe si teren in suprafata de 14.483 mp, situata in Comuna Bran str. Sextil Puscariu nr. 7, jud. Brasov

HCL 7 – 2020

privind completarea obiectului de activitate al SC Utilităţi Publice Bran SRL

HCL 6 – 2020

privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii „Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in Comuna Bran, sat Simon si Sat Predelut, Judetul Brasov” , ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie

HCL 5 – 2020

privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a comunei Bran pentru anul şcolar 2020 – 2021

HCL 4 – 2020

pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie al SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL, societate aflata sub autoritatea tutelara a Consiliului Local al Comunei Bran

HCL 3 – 2020

privind achizitionarea de catre Comuna Bran de la S.U. Bran Societate Cooperativa de Consum a retelei de alimentare cu apa “BOBOCEL” din satul Predelut, Comuna Bran

HCL 2 – 2020

Privind emiterea AVIZULUI NEFAVORABIL AL CONSILIULUI LOCAL BRAN la documentatia de urbanism PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul „construire magazin Penny Market si magazin cu produse din carne si branzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclama pe fatade si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati si organizare de santier” la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 18”

HCL 1 – 2020

Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar de la sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019